Algemene voorwaarden.

 

Om voor jou als consument in kaart te brengen waar wij als vervoerder aan moeten voldoen - en vanuit jouw rol als consument naar ons als vervoerder - hebben we hieronder onze verplichtingen naar elkaar toe beschreven. Het klinkt heel streng en zakelijk, weet dat we dit doen om miscommunicatie in elke vorm dan ook te voorkomen. Staat er iets in waar je je niet in kan vinden of vragen over hebt? Laat het ons weten tijdens je reservering zodat we hier - zo nodig - afspraken over kunnen maken. Ook verduidelijken we graag onze voorwaarden aan je bij onduidelijkheden.

 

Aansprakelijkheid 1.1 

Taxi Izzy (in deze voorwaarden te benoemen als vervoerder) kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen door bijvoorbeeld files, pech onderweg of andere (weers) omstandigheden die het gevolg hebben dat consument (in deze voorwaarden te benoemen als klant) te laat op eindbestemming aankomt. Vervoerder zal ten alle tijden zijn best doen klant hier tijdig op te attenderen dan wel voor aanvang van de rit als tijdens de rit.

In geval van luchthaven ritten dient consument dan ook genoeg tijd te nemen om op de luchthaven aanwezig te zijn en is consument zelf verantwoordelijk voor het ophaaltijdstip. Vervoerder zal ten alle tijden consument erop wijzen wanneer vervoerder denkt dat er te weinig tijd tussen aanvang rit en eindbestemming zal zijn.

Vervoerder houdt zich ten alle tijden het recht om - zelfs tot het laatste minuut voor aanvang rit - een rit opdracht niet te hoeven uitvoeren in verband met overmacht zoals extreme verkeerchaos, weersinvloeden of een onvoorziene omstandigheid. 

Consument kan er op aan dat vervoerder er alles aan zullen doen om dit te voorkomen en indien mogelijk de rit over te brengen naar taxi bedrijven waar vervoerder mee samenwerkt. De beschreven situatie heeft zich bij vervoerder nimmer voortgedaan, toch is overmacht mogelijk en wijzen we consument op de nodige overmacht situaties en consequenties

 

Wachttijd op Luchthavens 1.2 

In de prijs houd vervoerder rekening met 1 uur wachttijd na landing. Bij het reserveren van een luchthaven rit dient consument het vluchtnummer door te geven aan vervoerder zodat vervoerder actief het landingstijdtip zal volgen, vervoerder is zelf verantwoordelijk om tijdig het verwachte aankomsttijdstip te signaleren. Vervoerder is dan ook uiterlijk 1 uur na landing aanwezig op de afgesproken luchthaven.

In geval van annuleringen door de vliegmaatschappij dient consument dit direct met vervoerder te communiceren, bij het annuleren van een vlucht door de vliegmaatschappij zelf zal vervoerder geen kosten doorberekenen aan consument. Indien consument zijn (terug)vlucht heeft gemist zal het volledige bedrag alsnog in rekening worden gebracht.

Vervoerder is gerechtigd een wachttarief te rekenen indien consument niet 1 uur na landing bij de taxi aanwezig is.

 

Betalingswijze 1.3 

Wij accepteren alle soorten betaalkaarten; Maestro, Visa, Eurocard, Mastercard en American Express. Bij bedragen vanaf 150 euro staat het vervoerder vrij om hier een extra bedrag van minimaal €2,50 en maximaal €7,50 te vragen voor de transactiekosten afhankelijk van het te betalen bedrag. Vervoerder dient dit wel vooraf kenbaar te maken zodat consument niet voor verassingen komt te staan. Bij contante betalingen zullen er geen extra kosten worden gerekend.

 

Privacy bescherming 1.4

Taxi Izzy houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal Taxi Izzy uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate bescherming zorgdragen.

 

Annuleren / No Show 1.5

Annuleren kan alleen telefonisch of per whatsapp en binnen 4 uur voor aanvang ritopdracht. Indien consument binnen deze 4 uur annuleert behoud vervoerder zich tot het recht om de volledige afgesproken prijs in rekening te brengen. 

Vervoerder zal bij gereserveerd vervoer (hierbij is luchthaven vervoer uitgesloten omdat hier andere afspraken over gelden) maximaal 10 minuten wachten gerekend vanaf het gereserveerde of afgesproken tijdstip. Indien consument na 10 minuten nog niet is komen opdagen zal vervoerder dit zien als no-show en is vervoerder gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen. Vervoerder zal zich ten alle tijden inzetten om duidelijk kenbaar te maken wanneer hij/zij op locatie is zodat consument voldoende tijd heeft zich hierop voor te bereiden.

 

Toeslagen 1.6 
Voor ritten met een afstand van minder dan 5 kilometer behoud vervoerder zich tot het recht om €10,00 voorrijkosten te rekenen. Overige toeslagen zullen duidelijk met consument door vervoerder worden afgestemd indien van toepassing. Taxi Izzy zal zich ten alle tijden inspannen om deze tot het minimum te beperken en in samenspraak met consument hier duidelijke en goede afspraken over te maken.

 

Overgeven en vuilmaken van de taxi 1.7 

We hopen dat dit niet gebeurd maar willen duidelijkheid geven over de consequenties van overgeven, grof vuilmaken of het veroorzaken van schade binnen de auto. 

Taxi Izzy rekent een boete vanaf €350,00 indien een passagier overgeeft in de auto. Afhankelijk waar er in de auto is overgegeven en het tijdstip kan de boete oplopen tot maximaal €500,00. De boete is opgebouwd uit schoonmaak kosten, omzetderving en imagoschade doordat overige ritten geannuleerd moeten worden met gevolgen van dien zoals vervoerder hierbij kenbaar maakt. Kosten dienen direct te worden voldaan.

Ook bij het grof-vuilmaken van de taxi of bij het veroorzaken van schade veroorzaakt door consument zal - afhankelijk van de gemaakte schade - een expert worden ingezet die de kosten zal begroten ter reparatie / schoonmaken van de auto.